HOME 즐겨찾기 내차관리
  • Today
    321
    Total
    1,895,353

이전 이미지

다음 이미지

           
   부터 까지
셀프로더 [2017년식]
5,950 만원
포터2 [2012년식]
550 만원
고소작업차 [2012년식]
6,950 만원
카고(4... [2010년식]
3,150 만원
집게차 [2006년식]
3,200 만원
집게차 [2012년식]
3,050 만원
암롤트럭 [2017년식]
8,400 만원
내장탑 [2013년식]
2,150 만원
카고(5... [2018년식]
7,450 만원
냉동탑 [2012년식]
1,850 만원
  윙바디 3.5톤 

  무사고 광폭냉장윙 길이:470 폭:225 높이:200

  

변속기 : [수동] 연료 : [경유] 최초등록 : 2020-09-25 가격 : 2,800 만원 주행거리 : 506,807 km
  카고(5.5이상) 20.5톤이상 

  무사고 후축 오토 리타드

  

변속기 : [오토] 연료 : [경유] 최초등록 : 2020-09-25 가격 : 13,500 만원 주행거리 : 134,979 km
  카고(4.5~5톤) 메가트럭4.5톤 중축

  중축

  

변속기 : [수동] 연료 : [경유] 최초등록 : 2020-09-25 가격 : 5,500 만원 주행거리 : 45,841 km
  카고(2.5톤) 마이티 올뉴마이티

  슈퍼캡/리프트

  

변속기 : [수동] 연료 : [경유] 최초등록 : 2020-09-25 가격 : 3,900 만원 주행거리 : 22,000 km
  내장탑 2톤 

  2톤탑차,무사고,실주행

  

변속기 : [수동] 연료 : [경유] 최초등록 : 2020-09-25 가격 : 890 만원 주행거리 : 119,586 km
  카고크레인 크레인 

  무사고 / 광림ks1500 마이너스6단붐

  

변속기 : [수동] 연료 : [경유] 최초등록 : 2020-09-23 가격 : 6,250 만원 주행거리 : 17,322 km
  내장탑 2.5톤 e 마이티

  고상내장탑

  

변속기 : [수동] 연료 : [경유] 최초등록 : 2020-09-17 가격 : 2,680 만원 주행거리 : 184,166 km
  카고(4.5~5톤) 메가트럭4.5톤 중축

  

  

변속기 : [수동] 연료 : [경유] 최초등록 : 2020-09-16 가격 : 4,500 만원 주행거리 : 165,700 km
  고소작업차 3톤이상 3.5톤고소작업차.노바스300.실주행2만.골드

  무사고(키355)3.5톤고소작업차.노바스300.실주행2만.

  

변속기 : [수동] 연료 : [경유] 최초등록 : 2020-07-24 가격 : 6,950 만원 주행거리 : 21,605 km
  봉고3트럭 바가지차 

  ★17AP 인증바가지차 유/무선리모컨 인버터 9만km주행

  

변속기 : [수동] 연료 : [경유 ] 최초등록 : 2020-09-25 가격 : 4,200 만원 주행거리 : 90,100 km
주소 : 경기도 안산시 단원구 원포공원2로 24
상호 : 나래모터스 / 대표이사 : 문춘식 / 관리책임자 : 손진원 / 사업자등록번호 : 267-64-00037
팩스 031-364-8335 / 이메일 : sks332@nate.com
opyright(c) 1998 ~ 2013 by 부자트럭 All Rights Reserved.